Din, hayatımızın en temel olgusudur. Onun olmadığı bir hayatın düşünülemeyeceği, herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçektir. Yaradılışa inanmayan filozoflar bile, hayat içerisinde bulunan insanın, bir şeylere inanması gerektiğini, inançsız bir hayatın mümkün olamayacağını belirtmişlerdir. Meseleyi bu yönü ile ele aldığımız takdirde, dinin genel bir yargı ve olması gereken bir olgu olduğuna olan inancı görebiliriz. Bu konu ile alakalı birçok eser günümüzde mevcuttur. Bunların arasına son günlerde bir eser daha girdi. Yazar Immanuel Kant tarafından kaleme alınan eser, din ile alakalı yapılan eserler arasında, en dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Saf Aklın Sınırları Dâhilinde Din

Saf Aklın Sınırları Dâhilinde Din

Saf Aklın Sınırları Dahilinde Din İle Hayata Bakış

Saf Aklın Sınırları Dâhilinde Din adını verdiği eserinde yazar, din olgusuna, insanların dinlere karşı olan masumane inanışlarına ve hayatın din ile olan ilişkisine, dikkat çekmektedir. Bu eseri ile birlikte din ve hayat bağlamına yeni bir soluk getiren yazar, anlatımında sadeliği benimsemiştir.

Immanuel Kant, bu eserinde değindiği bazı konular ile farkını ortaya koymuş ve bu fark ile birlikte okurlarına da farklı bir dünyadan meselelere bakmalarını sağlamıştır. Bu yönü ile oldukça başarılı olacağa benzeyen yazar için ilk gelen tepkilerde bu noktayı işaret etmektedir.

Saf Aklın Sınırları Dâhilinde Din, din ve toplum yapısına, din ve birey arasında ki ilişkiye, başka bir perspektif getirmesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. Editör notu olarak, kitabı temin etmenizi ve okumanızı tavsiye ederim.

 

Etiket: ,