Hasan Nedvi

İslam Işığında Doğu ve Batı Mukayesesi

Araştırma alanında yazılan eserler, diğer eserlere nazaran daha ilgi çekicidir. Nedeni, var olan bir konunun derinliklerine inilmesi ve böylece gerçek bir olgunun okuyucuya aktarılmasıdır. Bu sayede okuyucu, o kitaptan istediği […]

Yeni Çıkanlar